Hoppa till huvudinnehåll

Vi har stängt. Det nya museet öppnar 2022.

Skola och lärande

Sjöfartsmuseet Akvariet vill vara en självklar och viktig resurs för skolans verksamhet. Vi erbjuder skollektioner och skapande verksamhet i spännande miljöer tillsammans med marinbiologer och pedagoger. Just nu är museet stängt men vi erbjuder ett online-utbud.

En person håller i en sjöborre som barnen får känna på

Museilektioner


Lektionerna på Sjöfartsmuseet Akvariet bokas via museernas gemensamma bokningssida KuBo.

Våra lektioner utgår från något av följande teman:

Om livet under, vid och ovan vattenytan

I Akvariet finns både Västerhavets vanligaste invånare och det tropiska korallrevets färgsprakande djur. Vi erbjuder lektioner där vi fördjupar oss i frågor som rör miljö, ekologi och evolution. Visste du förresten att vi alla härstammar från fiskarna? Den och andra frågor får era elever utforska tillsammans med våra marinbiologer.

Hamnstaden Göteborg 

Med hamnstaden Göteborg i fokus gör vi historiska tillbakablickar och erbjuder lektioner om till exempel livet ombord på segelfartygen, hamnstaden under världskrigen eller emigrationen. De yngre barnen bjuder vi in till spännande visningar som t ex "Museets hemligheter". Ibland erbjuder vi också lektioner där någon teater- eller musikgrupp låter eleverna uppleva utställningarna på ett annorlunda vis. 

Stadsvandringar

Vi genomför även lektioner som stadsvandringar utanför museet. Vi guidar er klass i Klippan, Gathenhielmska reservatet, Fiskhamnen eller ombord på en båt då vi tillsammans upptäcker Göteborgs hamn från vattnet. 

En person står vid ett hus, vänd mot kameran och tycks berätta något, i förgrunden syns ryggar på personer som lyssnar.
Frågor om våra lektioner?
Tel: 031- 368 35 55
bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se

Museipedagogik

Vår viktigaste målgrupp

Våra pedagoger anpassar sig efter elevernas kunskaps- och inlärningsnivå och svarar gärna på deras frågor. Vi är vana vid skolklasser och bra på museipedagogik, men vi vill bli ännu bättre. Därför låter vi lärarna som besöker oss utvärdera våra visningar. Vi är nyfikna på hur du som lärare bedömer kunskapsinnehåll, åldersanpassning och framförande. LGR11 »

Målsättning

Vi vill vara en självklar och viktig resurs för skolans verksamhet. Med Sjöfartsmuseet Akvariets speciella kombination av kulturhistoria och naturvetenskap vill vi skapa nyfikenhet och förståelse för det maritima natur- och kulturarvet. Våra lektioner ska vara intressanta och stimulera till lärande, samt uppmuntra till kritiskt tänkande och egen reflektion.