Hoppa till huvudinnehåll

Vi har stängt. Det nya museet öppnar 2022.

Samlingar och arkiv

Våra samlingar omfattar föremål, fotografier, arkivalier, film, ljud och litteratur med koppling till i första hand handelssjöfart från historisk tid fram till idag. Samlingarna grundlades under 1870-talet, då Nautiska föreningen i Göteborg började samla in framförallt äldre sjöfartslitteratur, men också föremål, ritningar och andra dokument.

Begränsad tillgång till Sjöfartsmuseet Akvariets samlingar

Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt för om- och tillbyggnad. Du kan läsa mer om ombyggnadsprocessen här »

Inför om- och tillbyggnaden har flera av museets utställningar tömts och delar av museets samlingar inventerats och flyttats. Ett stort arbete kvarstår, bland annat med att packa upp det som flyttats. På grund av detta är tillgången till museets samlingar delvis begränsad. Detta innebär att vår handläggningstid för närvarande är extra lång när det gäller att besvara frågor, bistå forskare med material och ta emot gåvor. Periodvis kommer också vissa delar av samlingarna vara helt otillgängliga.

Vi beklagar naturligtvis detta, men är övertygade om att våra besökare kommer att uppskatta alla de förbättringar som ska genomföras. Tack för visad förståelse.

Förvärvsstopp

Sjöfartsmuseet Akvariet har infört ett förvärvsstopp gällande spontana gåvoerbjudanden. Förvärv kommer att ske i begränsad omfattning och vara riktade mot aktuella utställningsprojekt och andra större projekt. Vi arbetar ständigt med att höja kvaliteten på informationen om de enskilda objekten som finns i våra samlingar genom att lägga tyngdpunkt på berättelserna om föremålen. Flera stora projekt med omfattande föremålshantering pågår nu i samband med Sjöfartsmuseet Akvariets om- och tillbyggnad. Du kan läsa vår förvärvspolicy här »

Begränsad verksamhet p.g.a samlingsflytt

På grund av omfattande förberedelser inför flytt till nya magasin måste vi tyvärr minska ner på annan verksamhet under de kommande åren. Det innebär att vi från april 2021 har begränsad förmåga att svara på externa förfrågningar och bistå forskare med material. Besök gärna våra databaser där delar av samlingarna är digitalt tillgängliga. Vi kan endast hantera förfrågningar som kräver kort handläggningstid.

Vi beklagar självfallet, och hoppas att våra besökare kommer att uppskatta de ökade fördelar som kommer uppstå i och med att samlingarna kommer att placeras i nya magasin. Målet är att de nya magasinen – som kommer skapa förutsättningar för tillgänglighet och långsiktigt bevarande för samlingarna – skall vara inflyttningsklara 2024. Tack för visad förståelse!

Arkiv

Föremålssamlingar

Fotografi

Fördjupningar / Ta reda på mer


 

GE EN GÅVA

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra samlingar med nya föremål. Särskilt intresserade är vi av att samla in levnadsberättelser. Det kan vara föremål och arkivalier från olika tidsepoker, genus, ålder, samhällsklasser och yrkeskategorier med havet och sjöfart som gemensam nämnare. Obs! Just nu har vi förvärvstopp.

Läs mer om att ge en gåva och förvärvstoppet »