Hoppa till huvudinnehåll

Vi har stängt. Det nya museet öppnar 2022.

Om museet

Sjöfartsmuseet Akvariet utforskar livet under, vid och ovan vattenytan. Utifrån kulturhistoriska och naturvetenskapliga perspektiv tillgängliggör vi havets kulturmiljöer och dess biologiska livsformer.

Vatten

Organisation

Göteborgs Stads kulturförvaltning utgörs av tre olika avdelningar. I avdelningen "Museer och konsthall" finns Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Röhsska museet, Göteborgs konstmuseum och Göteborgs konsthall. Sjöfartsmuseet Akvariet har tre enheter - akvariet, samlingar/fastighet och publik verksamhet - med tillsammans cirka 27 årsanställda. Se personal.

Utställningar och program

Våra utställningar utforskar relationen mellan havet och människan över tid. Vi har också en mängd olika aktiviteter utöver utställningarna, till exempel föredrag, barnaktiviter, stadsvandringar och båtturer. Här finns något för alla åldrar och det mesta ingår i årsbiljetten till museet. Se aktuella utställningar och vårt kalendarium.

Oljemålning av fartyget Finland

Samlingar och arkiv

Museets samling är en dynamisk och växande resurs. Tyngdpunkten ligger på sjöfartens historia, med ett stort antal fartygsmodeller och ritningar. Vi arbetar kontinuerligt med att lägga upp fler föremål i vår publika databas »

Vår vision

Sjöfartsmuseet Akvariet – en unik kombination som skapar det oväntade.

Vår mission

Sjöfartsmuseet Akvariet synliggör den maritima kulturhistorien och arbetar för ett levande hav. Vi tror på det livslånga lärandet och vill få människor att reflektera och ifrågasätta. Tillsammans med vår omvärld vill vi skapa en lustfylld verksamhet som utmanar.

Samarbete

Vi samarbetar med andra institutioner och deltar i olika projekt. Är du intresserad av att samarbeta med oss? Kontakta personalen »

 

Svart-vit bild där många människor är samlade för att se den första stenen för Sjöfartsmuseet läggas ned
Grundstensnedläggning 1931.

Museets historia

År 1913 beslutade Nautiska föreningen att grunda ett Sjöfartsmuseum i Göteborg. Det skulle dock dröja ända fram till den 14 juli 1933 innan den nya museibyggnaden invigdes i Gamla Varvsparken. 

Bakom museets tillkomst stod ett stort intresse från de stora näringarna i Göteborgsregionen. År 1918 donerade skeppsredare Dan Broström en miljon kronor till uppförandet av en permanent museibyggnad. Arkitekten som fick uppdraget att arbeta fram de slutgiltiga ritningarna för byggnaden var Karl M Bengtsson. 

Museet har sedan det stod färdigt 1933 haft kontinuerlig verksamhet som museum och akvarium.

GE EN GÅVA

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra samlingar med nya föremål. Vi är särskilt intresserade av att samla in levnadsberättelser. Det kan vara föremål och arkivalier från olika tidsepoker, genus, ålder, samhällsklasser och yrkeskategorier med havet och sjöfart som gemensam nämnare.

Läs mer om att ge en gåva »

Lediga jobb

Lediga tjänster annonseras på Lediga jobb i Göteborgs stad »

Vi har begränsad möjlighet att ta emot praktikanter och prioriterar därför de som behöver praktik inom ramen för en utbildning med koppling till museets ämnen. För att ha möjlighet att få en plats rekommenderar vi dig att vara ute i god tid.

Vänförening

Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum

Medlemskap ger dig:
Fritt inträde till Sjöfartmuseet Akvariet
Årsboken Unda Maris
Onsdagsträffar med föredrag
Medlemsresor.

Årsavgift
Ordinarie medlem: 150 kr, familjemedlem: 50 kr
Plusgirokonto: 40195-0
Betalningsmottagare: Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum
Inbetalningskort finns i Sjöfartsmuseets butik.