Hoppa till huvudinnehåll

Vi har stängt. Det nya museet öppnar 2022.

Nio fartyg, fem namn

Svenska Amerika Linien var ett svenskt rederi med trafik mellan Göteborg och Nordamerika. Under rederiets 60 år bygger och köper S.A.L. nio fartyg. Alla namn slutar på -holm. 

Stockholm I

Stockholm I 1915

Svenska Amerika Liniens första fartyg Stockholm I köps 1915 av Dan Broström. Fartyget, som tidigare heter Potsdam, tar 1 120 passagerare. Under 14 år transporterar Stockholm 111 664 passagerare över Atlanten.

Drottningholm

Drottningholm 1920

Köps in 1920 och kan som snabbast gå mellan Vinga och New York på nio dagar med 1 400 passagerare. Drottningholm beskrivs 1922 som "det modernaste amerikafartyget i Skandinavien”.

Gripsholm I

Gripsholm I 1925

Fartyget är det första som byggs direkt för Svenska Amerika Linien. Väcker stor uppmärksamhet när fartyget levereras på grund av inredningen, då Gripsholms slott står som förebild. Fartyget kallas för ”Det flytande palatset” och tar 1 643 passagerare. Det är också det första fartyget i S.A.L.s historia med dieselmotor.

Kungsholm I

Kungsholm I 1928

Ett omtyckt kryssningsfartyg som tar 1 544 passagerare och gör flera kryssningar i Västindien. Inredningen är luxuös och konstnärer som Simon Gate, Märta Måås-Fjetterström och Edward Hald anlitas. Säljs 1942 till US Maritime Commission och byggs om till trupptransportfartyg som bl.a. används vid invasionen av Normandie.

Stockholm II

Stockholm II 1941

Under senare delen av 1930-talet har kryssningsresorna blivit allt viktigare och man beställer ett renodlat kryssningsfartyg från Italien. När Stockholm II är nästan klart utbryter en brand ombord men ett nytt fartyg byggs som står färdigt 1941. På grund av kriget sätts hon inte i trafik utan säljs till den Italienska staten som bygger om fartyget för trupptransporter.

Stockholm III

Stockholm III 1948

Som det enda svenskbyggda fartyget levereras Stockholm III från Götaverken 1948 och anses exteriört vara Atlantens vackraste fartyg och tar 390 passagerare.

Kungsholm II

Kungsholm II 1953

Byggs i första hand för den amerikanska kryssningsmarknaden. Fartyget tar 802 passagerare som under kryssningsresorna halveras till 400 med en besättning på 450 personer för att öka komforten och servicen.

Gripsholm II

Gripsholm II 1957

Är större än Kungsholm II och tar 778 passagerare. Byggs i första hand för längre kryssningsresor.

Kungsholm III

Kungsholm III 1966

Det sista och det största fartyg som levereras till Svenska Amerika Linien. Direkt anpassad till toppskiktet av amerikanska resenärer. Fartyget tar 750 passagerare och förses redan från början med tre pooler och åtta hissar.