Hoppa till huvudinnehåll

Nu har vi stängt, öppnar igen 2022

Samlingar och arkiv

Våra samlingar omfattar föremål, fotografier, arkivalier, film, ljud och litteratur med koppling till i första hand handelssjöfart från historisk tid fram till idag. Samlingarna grundlades under 1870-talet, då Nautiska föreningen i Göteborg började samla in framförallt äldre sjöfartslitteratur, men också föremål, ritningar och andra dokument.

Begränsad tillgång till Sjöfartsmuseet Akvariets samlingar

Sjöfartsmuseet Akvariet är stängt för om- och tillbyggnad. Planerad byggstart är 2019. Du kan läsa mer om ombyggnadsprocessen här »

Inför om- och tillbyggnaden har flera av museets utställningar tömts och delar av museets samlingar inventerats och flyttats. Ett stort arbete kvarstår, bland annat med att packa upp det som flyttats. På grund av detta är tillgången till museets samlingar delvis begränsad. Detta innebär att vår handläggningstid för närvarande är extra lång när det gäller att besvara frågor, bistå forskare med material och ta emot gåvor. Periodvis kommer också vissa delar av samlingarna vara helt otillgängliga.

Vi beklagar naturligtvis detta, men är övertygade om att våra besökare kommer att uppskatta alla de förbättringar som ska genomföras.

Tack för visad förståelse.

Arkiv

Föremålssamlingar

Fotografi

Fördjupningar / Ta reda på mer


 

GE EN GÅVA

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra samlingar med nya föremål. Särskilt intresserade är vi av att samla in levnadsberättelser. Det kan vara föremål och arkivalier från olika tidsepoker, genus, ålder, samhällsklasser och yrkeskategorier med havet och sjöfart som gemensam nämnare.

Läs mer om att ge en gåva »