Hoppa till huvudinnehåll

Nu har vi stängt

Ge en gåva

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra samlingar med nya föremål. Särskilt intresserade är vi av att samla in levnadsberättelser.  

Vi är intresserade av föremål och arkivalier från olika tidsepoker, genus, ålder, samhällsklasser och yrkeskategorier med havet och sjöfart som gemensam nämnare. I den mån föremål och arkivalier bedöms falla under nämnda kriterier, tar museet emot gåvor eller gör enstaka inköp. 

Sjöfartsmuseet Akvariet samlar endast i undantagsfall in föremål med anknytning till örlog. Sådant material hänvisas till Marinmuseum i Karlskrona. Marinarkeologiskt material som insamlas genom arkeologiska undersökningar är statens egendom. Undersökaren ansvarar för fyndens förvaring och säkerhet i väntan på ett beslut om fyndfördelning av RAÄ (Riksantikvarieämbetet). Sjöfartsmuseet Akvariet tar för närvarande inte emot fynd från arkeologiska undersökningar, då dessa ofta kräver mycket stora insatser i form av konservering och uppordnande, vilket museet i dagsläget inte har resurser för. 

Aktiv insamling sker endast vid särskilda projekt, exempelvis i samband med utställningar, insamlingsprojekt eller liknande. Då definieras särskilda insamlingsteman i förväg och samlingsavdelningen är involverad i uppstart av varje insamlingsprojekt.

Museet tar aldrig emot gåvor med garanti för att föremålet ska exponeras i utställning. Vid insamling lägger vi stor vikt vid urval för att vid senare skede förhindra en gallringsprocess. 

Vid insamling av föremål och arkivalier tas alltid hänsyn till den kontext som finns runt objektet. Ju mer information som följer med föremålet, deso mer attraktivt är det ur insamlingssynpunkt. 

Vid insamling tar museet beslut efter noggrant övervägande av följande kriterier: 

1. Vetenskapligt, estetiskt och konstnärligt kriterium 
Insamlingen ska ske utifrån aktuella vetenskapliga frågeställningar och finna stöd i Sjöfartsmuseets Akvariets styrdokument.   

2. Representativitet 
Det insamlade objektet ska representera ovan nämnda kriterier vad gäller ämnesområde, samhällsklass, yrkeskategori, genus, generation, geografi, etc. 

3. Källvärde och proveniens 
Ursprunget och kontexten runt objektet bör vara känd. 

4. Tekniska kriterier 
Objektets fysiska tillstånd och museets möjlighet att bevara objektet för framtiden. 

5. Ekonomiska kriterier 
De kostnader som är kopplade till insamlandet (transport, konservering) i förhållande till övriga värden. 

Kontakta arkivetsjofart@kultur.goteborg.se om du har en gåva till Sjöfartsmuseet Akvariets samlingar. På grund av museets om- och tillbyggnad har vi just nu extra lång handläggningstid men vi svarar så snart vi kan.