Hoppa till huvudinnehåll

FARTYG

Fartygsutrustning, fartygsporträtt, fartygsmodeller och varvssamling från handelssjöfart finns i museets samlingar. 

 

FARTYGSUTRUSNING OCH -DETALJER

Sjöfartsmuseet Akvariet har genom åren samlat på sig fartygsdetaljer och utrustning från olika fartyg, t ex motorer, styrinstrument, navigationsutrustning samt inredning från hytter och sällskapsrum ombord passagerarfartyg.

 

FARTYGSPORTRÄTT

Fartygsporträtt målades främst under 1800-talet, både av amatörer och av professionella. Ofta användes billigt material som torkade snabbt, som akvarell eller gouache på papper. Det skulle gå fort att måla eftersom tavlan skulle bli klar innan fartyget avseglade. 

Målning i ram föreställande ett fartyg på väg in i hamn på kvällen. I bakgrunden berg och ljus.
Fartygsporträtt av ett av Amerikalinjens fartyg

Den svarta sidentavlan till höger är kanske inte riktigt det man förknippar med ett traditionellt fartygsporträtt, men det är precis vad det är, om än i lite annat utförande. Tavlan inköptes på en resa med m/s Ceylon 1967 av en matros ombord. Dessa sidentavlor målades på kajen av försäljare i hamnar som fartygen anlade, just den här målades på Cebu i Filippinerna. Souvenirförsäljarna fixade snabbt till specialmålade tavlor när fartygen kom i hamn för att lasta och lossa.

På bilden under ser du ett mer traditionellt fartygsporträtt målat 1878 föreställande briggen Carl från Kungsbacka som seglas för fulla segel. På texten under bilden står det: "Carl från Kongsbacka, Capt. H Lind". Byggd i Luleå för Olof Bergmans räkning. Fartyget Carl hade turkiskt pass och seglade mot Lissabon, troligtvis med järn i lasten.

Målning i ram av ett fartyg på blå vågor med vita segel och svensk flagga i aktern.
Fartygsporträtt målat av Lars Petter Sjöström 1878 föreställande briggen Carl från Kungsbacka

Fartygsporträttet är målat av Lars Petter (L P) Sjöström (1820-1896) som var en av Sveriges mest kända fartygsmålare. Han föddes i Råå utanför Helsingborg och började tidigt teckna och måla, dock utan formell utbildning. Han utbildades till sjökapten och var under några år bosatt i London, där han arbetade som riggare och galjonsfigurhuggare. Han återvände till Sverige och Malmö, där han arbetade som hamnkapten från 1866. Vid sidan av arbetet gjorde han fartygsporträtt på uppdrag. Hans egna erfarenheter ombord gör att hans målningar är mycket naturtrogna och detaljrika.

 

FARTYGSMODELLER

Här finns också Nordens största samling fartygsmodeller. Modellerna är från 1700-talet fram till idag. Modellbyggande är ett hantverk lika gammalt som varvsindustrin själv. Innan ritningar började användas vid fartygsbyggen användes fartygsmodeller som förlagor. Än i dag tillverkas modeller av de fartyg som går i trafik även om dessa numera främst fungerar som reklam och dekoration. 

Modell av gammalt segelfartyg med vitt skrov och hissade vita segel.
Museets största fartygsmodell ostindiefararen Finland byggd 1930-31

Museets största modell ostindiefararen Finland, i skala 1:12, byggdes inför "Ostindiska Compagniets minnesutställning" som hölls i Göteborg 15 augusti - 15 september 1931.

Modellen är byggd efter rekonstruktionsritningar utförda under överinseende av dr Hugo Hammar. Till hjälp för att konstruera ritningarna tog han bland annat dimmensionsuppgifter från Kommerskollegiums arkiv, arkivmaterial i Sjöfartsmuseets samlingar, uppgifter ur boken "Min son på galejan" samt teckningar ritade av Carl Gustav Ekengren. Ekengren var fartygets kapten under två resor på 1700-talet och han ritade av fartyget i sin bok "Ostindisk Resa".

Modellen är byggd på Sverres varv i Göteborg, bordlagd på ekspant och riggad exakt som originalet. Arbetet med bygget påbörjades 20 dec 1930 och slutfördes 14 augusti 1931, en dag före utställningens öppnande. Ca 30 man var involverade i byggandet av modellen. Det gick åt två ton virke, 60 kvm tyg och mer än 20 km tågvirke.

Bryggeri AB Pripp & Lyckholm donerade medel så att modellen kunde byggas.

 

VARVSSAMLING

I varvssamlingen finns föremål från segelfartygens tid fram till den moderna varvsindustrin i Göteborg.

Utställningar

Närbild på vatten med vågor i.

Min flykt över havet på Stadsbiblioteket

I alla tider har människor korsat hav för att söka sig ett bättre liv – undan fattigdom, krig och förföljelse. Havet är en evighet av både hopp och hot.

Närbild på övre delen av ett ansikte. Personen tittar rakt in i kameran och har ett cyklop på huvudet och håret är rufsigt och fuktigt..

Haenyeo - Havets kvinnor

På ön Jeju utanför Sydkorea lever dykarkvinnorna haenyeo. Den tusenåriga traditionen är idag listad på UNESCO över mänsklighetens immateriella kulturarv. Kvinnorna lever i symbios med havet, vågorna och stormarna.

Orange fiskar simmar i akvarier

Akvariet 

Dyk ner under vattenytan och upptäck sjöhästar, korallrev och krabbor. Här kan du lära dig mer om vår havsmiljö, få reda på om sjöborrar har ögon eller varför clownfisken byter kön.