Hoppa till huvudinnehåll

Boka visning

Är ni en grupp som vill få en guidad visning eller vandring? Vi erbjuder visningar på flera olika teman.

Tre personer som tittar sig intresserfat omkring i ett rum.
Foto: Bo Melin

 


Kontakta oss för bokning:
bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se 

Allmän visning

Fyrahundra år av svensk sjöfartshistoria. Om det våldsamma 1600-talet med krig, kolonier och pirater, 1700-talet med kaparkaptenen Lasse i Gatan och ostindiefärderna, 1800-talet med världshandeln och kampen mellan segel och ånga, samt 1900-talet med bl a Svenska Amerika Linien, världskrigen, modern sjöfart och Göteborgs hamns utveckling.

Akvariet - allmän visning 

Här finns Västerhavets och korallrevets fascinerande och färgsprakande djur. Under denna visning studerar vi bl a koraller, tropiska sjöhästar och småfläckig rödhaj.

Akvariet - ekologi

Vi berättar om hur havets ekologi fungerar och visar upp levande modeller på viktiga marina ekosystem och deras innevånare i våra nordiska och tropiska akvarier.

Akvariet - miljö

Vad händer med vår havsmiljö vid klimatförändringar, övergödning, rovfiske och föroreningar? Hur påverkar det oss och kan man göra något? Vem äger haven och deras resurser? Vi resonerar kring olika marina miljöaspekter och tittar på nationella och internationella lagar och fördrag som reglerar utnyttjandet av havets resurser.

Hur formas du?

Föreställningar om kvinnligt, manligt och naturligt formar vår uppfattning om vad som är normalt. Tillsammans diskuterar vi historia och biologi med ett genusperspektiv. Vad är det som formar synen på oss själva?

Kampen mellan segel och ånga

Om 1800-talets dramatiska utveckling till havs, med allt mer effektiv sjöfart och alltmer beresta svenska sjömän. Om hur segelfartygen fick allt hårdare konkurrens av ångmaskinerna och om hur emigrationen över Atlanten gick till. Vi avslutar med att berätta om Svenska Amerika Linien.

Segelfartygens tid

Om 1600- och 1700-talens spännande historier på haven: kolonin Nya Sverige vid Delawarefloden, slavhandeln, Ostindiska Kompaniet, skeppen, sjömännen och superkargörerna. Samt inte minst om Lasse i gatan, Sveriges mest kände kapare.

Stad längs vattnet

Hamnstäder bildar ett nätverk som kopplar samman världen. Människor, varor och idéer rör sig över haven, och kontakten med omvärlden har format Göteborg och hamnens historia. En visning i Sjöfartsmuseets utställning om Göteborg som hamnstad och om människorna som rört sig här.